briškula

==============================
Karte

40 karta je podjeljenih u četri skupine (svaka po 10 karata). Skupine su: Sablje (Spade), Kupovi (Coppe), Palice (Bastoni) in Dinar (Danari). U svakoj skupini je najjača karta as, sljedi trojka, kralj, konjanik i dečko. Ostale karte u skupini nemaju točke, jačina pa jim je određena brojevima (7, 6, 5, 4, 2).

Jačina i broj točaka
As :: 11 točaka
Trojka (3) :: 10 točaka
Kralj 4 točke
Konjanik 3 točke
Dečko 2 točke

Sve karte imajo ukupno 120 točaka.

==============================
Igra

Igra može da se izvede u paru, sa tri igrača, sa četri ili šest (ako igra 5 igrača, jedan igrač miješa kare i jednu igru čeka).
Ako je igra sa tri igrača iz igre se izbacuje jedna najslabija karta (dvojka).

Po mješanju karata svaki igrač dobije tri karte. Poslje podjele karata jedna se karta okrene i predstavlja skupinu aduta u igri. Adut je okrenjena karta, dok preostatak predstavlja talon. Talon polovično prekriva adut (skupinu). Igrač koji je prvi dobio karte orvara igru. Baci jednu kartu. Ostali igrači odgovaraju. Pobjednik runde se određuje na slijedeči način:

* Ako je bačena briškula (adut) pobjednik je onaj, koji je bacio najjaču kartu u skupini aduta.
* Ako u rundi nema aduta, pobjednik je onaj koji je odgovorio sa najjaču kartu iz skupine prve bačene karte.

Kod briškule nije potrebno odgovarati skupini (boji) prve bačene karte. Kad je pobjednik runde poznat, pokupi karte i uzima prvi iz talona, ostali uzimaju po vrstnom redu kartu iz talona. Svaku rundu počinju igrači sa trima kartama. U igri sa četri igrača, igraju u paru 1+3, 2+4. U igri sa šest igrača igraju u skupa 1+3+5, 2+4+6. Pobjednik runde pokupi karte i prvi uzima iz talona, kao u igri u dvoje. Sljedeču rundu započinje pobjednik prijašnje runde. Kada nestane karata u talonu igrači u paru u svakom trenutku mogu pogladati karte suigrača i odabrati taktiku igre do kraja.

Po završetku igre, zbroje se točke (poeni). Pobjednik igre (ili pobjedna ekipa) je ona koja je sakupila najviše točaka (poena).

Pagat.com