trešeta, chi fa meno

==============================
Karte

Igra se sa istim kartama kao briškula, podjeljene u jednake grupe.

Karte se po jakosti razlikuju od briškuke:
Najjača je trojka (3), vrijedna 1/3 poena
Dvojka (1), vrijedna 1/3 poena
As, vrijedna 1 poen
Kralj :: 1/3 poena
Konjenik :: 1/3 poena
Dečko :: 1/3 poena
7, 6, 5, 4 :: 0 poena
Četvorka (4) je najslabja karta

Ukupna vrijednost sveh karata je 11 poena.

==============================
Igra

Igra se u paru ili sa tri ili četri igrača. U igri četvorice igra se u paru. U ekipi sta igrača jedan na suprut drugom (vizavi).
U igri trojice izuzima se jedna četvorka iz ukupnog broje karata.

Izmješane karte se podjele igračima. Kod igre trojice ima svaki 13 karata a kod igre četvorice po 10.
Igru započinje igrač koji sjedi ljevo od djelitelja.

Igrači moraju odgovarjati na boju prve karte. Ako nema istog boju grupe kao prva karta, može baciti bilokoju, a nemože pokupiti.
Kad svaki igrač baci po jednu kartu, je kraj runde. Rundu pokupi onaj, koji je bacio najjaču kartu.
Igrač koji pokupi u zadnji rundi dobi 1 dodatan poen.

Na kraju igre, kad su bile odigrane sve karte so poeni sabrojiju in pobjednik (ili pobjedna ekipa) je onaj sa najviše poena.
Kod igre Chi fa meno, pobjednik je onaj sa najmanje poena.

Pagat.com